Gallery

ไร่จุฑามาศรีสอร์ท
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงไร่จุฑามาศรีสอร์ท ภายในจังหวัดน่าน ท่านสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงภายในจังหวัดน่านได้อย่างสะดวกสบาย หลายอำเภอ ใกล้เคียงกับทางไร่จุฑามาศรีสอร์ทของเรา อาทิ เช่น
1.วัดภูมินทร์
จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อาคารนี้เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหารและพระเจดีย์ประธาน โดยใช้อาคารในแนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นพระวิหาร และอาคารแนวเหนือ-ใต้ เป็นพระอุโบสถ และภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวชาดกในพุทธศาสนา และภาพวาดแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนประเพณี และวัฒนธรรม ของคนเมืองในสมัยนั้น เช่น ภาพธรรมเนียมการอยู่ข่วง ของชาวไทลื้อ ภาพการค้าขายแลกเปลี่ยนในชุมชน ภาพชาวพื้นเมือง ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน ซึ่งภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์ มีการใช้สีแดง ฟ้าดำ น้ำตาลเข้มเป็นปื้นใหญ่ๆคล้ายภาพสมัยใหม่ ทั้งนี้รัฐบาลไทยเคยจัดพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จำลองพระวิหารหลังนี้ไว้ด้วยการเดินทาง : ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากรีสอร์ทของเราประมาณ 85 กม.

2.พิพิธภัณฑ์น่าน 
จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ใกล้กับวัดภูมินทร์ ทรงอาคารเป็นแบบยุโรปซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน เดิมเป็น “หอคำ” ซึ่งเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2475 ใช้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดน่าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 อาคารแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงอีกครั้งให้เป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านการเดินทาง : ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ตรงข้ามกับวัดภูมินทร์ ห่างจากรีสอร์ทของเราประมาณ 85 กม. 3.พระธาตุแช่แห้ง 
เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน บริเวณที่เป็นศูนย์กลางเมืองน่านเดิม หลังจากที่ย้ายมาจากเมืองปัว องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบของพระธาตุแช่แห้งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย โดยรอบองค์บุด้วยทองจังโก (ทองดอกบวบ ทองเหลืองผสมทองแดง) ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน พระบรมธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีกระต่าย ชาวล้านนาเชื่อว่า หากได้เดินทางไป “ชุธาตุ” หรือนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งการเดินทาง : ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากรีสอร์ทของเราประมาณ 87 กม.

 4.วัดหนองบัว
วัดหนองบัวสันนิษฐานว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2405 เป็นสถาปัตยกรรมไทยล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งหาดูได้ยากมากในสมัยนี้ และพระวิหารหนองบัวแห่งนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังแบบโบณาณที่สวยงามอีกด้วย โดยเรื่องราวในจิตรกรรม ได้แก่เรื่อง จันทคาธชาดก เรื่องพุทธประวัติ และภาพความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยนั้น โดยเฉพาะความเป็นชาวบ้าน ซึ่งมีลักษณะเรียบง่าย โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหล หรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงามการเดินทาง : อยู่ในเขต อ. ท่าวังผา ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 45 .กม
5.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ประกอบด้วยแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของปลายเทือกเขาหิมาลัย โดยมียอดภูคาเป็นยอดเขาสูงสุดของจังหวัดน่าน สูงถึง 1,980 เมตร ดอยภูคาเป็นต้นแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว บริเวณนี้เดิมเคยเป็นทะเลมาก่อน ก่อนจะเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินสองผืนใต้ทะเลเข้าหากัน ทำให้แผ่นดินโก่งตัวขึ้น น้ำทะเลใต้ดินระเหยไปเหลือเพียงสินแร่เกลือ ดังที่พบในเขตอำเภอบ่อเกลือ เขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นแหล่งของพันธุ์ไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ ต้นชมพูภูคา,ต้นเต่าร้างยักษ์, ปาล์มดึกดำบรรพ์ และเมเปิ้ลใบ 5 แฉก (ต่างจากเมเปิ้ลที่อื่นซึ่งมี 3 แฉก)การเดินทาง : ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปัว ห่างจากรีสอร์ทของเราประมาณ 45 กม.6.บ่อเกลือสินเธาว์ 
บ่อเกลือสินเธาว์ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเสียดเมฆจึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแหล่งผลิตเกลือที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ส่งเป็นสินค้าออกในภาคเหนือ และแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ชุมชนผลิตไม่ได้ ปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มเกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม โดยตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก ก่อนจะนำน้ำเกลือมาต้มในกะทะใบบัวขนาดใหญ่เคี่ยวจนน้ำงวดแห้ง ใส่ถุงวางขายกันหน้าบ้าน เกลือเมืองน่านไม่มีไอโอดีนเหมือนเกลือทะเลจึงต้องมีการเติมสารไอโอดีนก่อนถึงมือผู้บริโภค ชาวอำเภอบ่อเกลือนอกจากจะมีอาชีพทำนาทำไร่แล้วยังมีอาชีพทำเกลือสินเธาว์อีกด้วย โดยบ่อเกลือจะปิดช่วงเข้าพรรษาเพราะเป็นฤดูฝนการเดินทาง : บ่อเกลือสินเธาว์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ่อเกลือ ห่างจากรีสอร์ทของเราประมาณ 65 กม. โดยใช้เส้นทางเดียวกันกับ อทช.ดอยภูคา แต่จะสูงเลยขึ้นไปอีกประมาณ 20 กม.

    

7.วัดหนองแดง 
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2330 โดยชาวไทลื้อร่วมกับไทพวน องค์พระประธานสร้างโดยครูบาสิทธิการ พระวิหารบูรณะครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2492 และบูรณะต่อมาในปี พ.ศ. 2538 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2539 ภายในวัดมีลานกว้างร่มรื่น ช่อฟ้าพระอุโบสถสลักรูปนกหัสดีลิงค์ (ศีรษะเป็นช้าง ตัวเป็นหงส์) ซึ่งชาวไทลื้อเชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงจากสวรรค์ เชิงชายประดับไม้ฉลุลายน้ำหยาด ซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของชาวไทลื้อ องค์พระประดิษฐานบนฐานชุกชี เรียกว่า “นาคบัลลังก์” จากความเชื่อที่ว่านาคเป็นเครื่องหมายแห่งความสง่างาม ความดี และเป็นอารักษ์แห่งพุทธศาสนาการเดินทาง : ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงกลาง ห่างจากรีสอร์ทของเราประมาณ 9 กม.8.น้ำตกตาดม่าน
ตั้งอยู่บ้านวังทอง หมู่ที่ 3 ตำบลพระพุทธบาท มีทางรถยนต์ซึ่งเป็นถนนคอนกรีต สภาพน้ำตก มีลักษณะเป็นชั้นหิน สลับซับซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นๆ เป็นจำนวน 6 ชั้น บริเวณน้ำตกชั้นที่ 1 มีความสูงประมาณ 30 เมตร มีแอ่งน้ำ ที่เหมาะแก่การว่ายน้ำเล่น ชั้นที่ 2 มีความสูงประมาณ 50 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก สำหรับน้ำตกทั้ง 6 ชั้น มีชื่อเรียกกันตั้งแต่อดีตดังนี้ ตาดม่าน, ผาคันไถ, ผาหัวช้าง, ผาจ้อม, ตาดลิง และตาดหมอก (ห้วยหก)การเดินทาง : ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงกลาง ห่างจากรีสอร์ทของเราประมาณ 20 กม.

9.อนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร และ พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง
สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชน ผู้พลีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด และวางพวงมาลา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2519 จึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลแก่วีรชน สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน และ พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารให้ศึกษาหาความรู้การเดินทาง : ตั้งอยู่ในเขตอำเภอทุ่งช้าง ห่างจากรีสอร์ทของเราประมาณ 2 กม. 

 

 

 

10.ตลาดชายแดนห้วยโก๋น
อยู่บริเวณด่านผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกรียติ ด่านตรงข้ามคือเมืองน้ำเงิน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตลาดจะมีทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เช้าถึงประมาณใกล้เที่ยง สินค้าที่เข้ามาจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผ้าทอลายน้ำไหล ฝีมือชาวไทลื้อ จากบ้านเมืองเงิน หงสา ของ สปป.ลาว นอกจากนั้น ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ของป่า ลูกต๋าว เป็นต้น อนุญาตให้ประชาชนไทย-ลาว เข้าออกด่านนี้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.การเดินทาง : ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกรียติ ห่างจากรีสอร์ทของเราประมาณ 52 กม.